کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود تشکیل شد

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خبر از تشکیل کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.

کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود تشکیل شد

به گزارش جشنواره تهران استان سمنان، مرتضی نظری گفت: در بازدید دادستان شهرستان شاهرود از ابنیه تاریخی شهر شاهرود، کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان شاهرود تشکیل شد.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این کمیته باهدف حفظ حقوق عامه و الزام دستگاه‌های متولی به انجام تکالیف قانونی خود برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی شهرستان خصوصاً ابنیه تاریخی تشکیل‌شده است.

مرتضی نظری گفت: کمیته صیانت و حفظ حقوق عامه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود به ریاست دادستان محترم شهرستان شاهرود و دبیری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود فعالیت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید