پوستر| یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

چند بیت از مثنوی کتاب “دریا تشنه است” سروده‌ی دکتر محمود اکرامی که در سال 1370 سروده شده است:
یا علی گفتیم و گلها وا شدند
عشق آمد قطره‌ها دریا شدند
بغض چندین ساله‌ی ما باز شد
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
هر که در عشق علی گم می شود
مثل گل محبوب مردم می شود
آب زمزم در دل صحرا خوش است
باده نوشی از کف مولا خوش است

پوستر| یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

دیدگاهتان را بنویسید