انقلاب اسلامی ایران در زمانی رخ داد که جنگ سرد سخت در جریان بود و […]