عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

عزاداری سنتی ایستاده ،نوعی آیین عزاداری مختص جنوب کشور است که در شهرستان میناب در استان هرمزگان این نوع عزاداری ایستاده و بدون حرکت است.

عزاداری سنتی در دهه محرم در میناب

دیدگاهتان را بنویسید