دلیل تصادف های پیاپی شب گذشته در ورودی بندرعباس چه بود؟

شب گذشته مشک مملو از گازوییل در وسط جاده حاجی آباد – بندرعباس در ابتدای ورودی بندرعباس پاره و سوخت آن جاری می شود و جاده در اثر لغزندگی شدید سبب تصادف بیش از 10 دستگاه خودرو می شود.

دلیل تصادف های پیاپی شب گذشته در ورودی بندرعباس چه بود؟

به گزارش جشنواره تهران از بندرعباس، شب گذشته مشک گازوییل یکی از خودروهای قاچاق سوخت در ورودی شمالی شهر بندرعباس در وسط جاده تخلیه می شود و در تاریکی شب متأسفانه بیش از 10 خودرو بدلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه خود و بدلیل آغشته بودن جاده به گازوییل به بدنه جاده و اطراف آن برخورد می کنند. به گفته شاهدان عینی، بیش از 10 خودرو در تاریکی شب و در پی برخورد با بتنی های کنار جاده آسیب دیدند.

  این حادثه منجر زخمی شدن چندین نفر شده است که شدت جراحات عمیق و شدید نبوده است. مردم در محل تا چندین ساعت بر روی گازوییل رها شده در جاده، خاک می پاشند تا از تصادف خودروهای بیشتری جلوگیری شود. وضعیت قاچاق سوخت در هرمزگان به گونه ای است که خودروهای حامل مشک های سوختی در جاده ها بسان بمب سیارند و خطر زمانی بیشتر می شود که بعضی از آنها برای تکمیل مخزن خود، بنزین را با گازوییل مخلوط کرده و آنگاه در زمان وقوع حادثه، شدت رخداد چند برابر می شود. پایان پیام/  

دیدگاهتان را بنویسید