ترتیل صفحه 142 قرآن/ شیاطین جن و انس+فیلم، متن و مفاهیم

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد.

ترتیل صفحه 142 قرآن/ شیاطین جن و انس+فیلم، متن و مفاهیم

جشنواره تهران– گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد. (اصول کافی ۲/۶۰۳) در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۱۴۲ قرآن شامل آیات ۱۱۱ تا ۱۱۸ سوره مبارکه انعام باصدای شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.  

دیدگاهتان را بنویسید