ترتیل صفحه 139 قرآن/ اهمیت نماز و مراقبت از آن+فیلم، متن و مفاهیم

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد.

ترتیل صفحه 139 قرآن/ اهمیت نماز و مراقبت از آن+فیلم، متن و مفاهیم

جشنواره تهران– گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد. (اصول کافی ۲/۶۰۳) در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۱۳۹ قرآن کریم شامل آیات ۹۱ تا ۹۴ سوره مبارکه انعام با صدای منشاوی تقدیم می‌شود.  

دیدگاهتان را بنویسید