ببینید | واکنش فرزاد فرزین با دیدن ژست عجیبش در یک عکس‌ قدیمی: ساده لوح بودم!

واکنش فرزاد فرزین به عکس پر حاشیه اش را ببینید. درباره عکس گرفته شده میگوید بسیار ساده لوح بودم و هیچ مفهومی ندارد./ حاشیه پلاس

ببینید | واکنش فرزاد فرزین با دیدن ژست عجیبش در یک عکس‌ قدیمی: ساده لوح بودم!

دیدگاهتان را بنویسید